Ventilation möter rymdteknik

Vår optimeringsmodul ADA ger önskat inomhusklimat i byggnader med besparingar på ca 30%.

Läs mer

Alla människor har rätt att andas bra luft

Vår vision är att alla människor ska andas frisk och hälsosam luft. Därför drivs vi av att utveckla smart ventilationsteknik, som både förbättrar luftkvaliteten och minskar energiförbrukningen i byggnader. Men som också bidrar till en renare utomhusluft.

92% av världens befolkning bor på platser där luftföroreningar överstiger WHO:s gränser för hälsosam luftkvalité. Uppskattningsvis 6,5 miljoner dödsfall är förknippade med luftföroreningar inomhus och utomhus. Det är 11,6% av alla dödsfall i världen.1

Byggnader står idag för en tredjedel av den totala globala energiförbrukningen.2 Det beror till stor del på klimathanteringen i byggnaderna, eller HVAC (Värme, Ventilation och Luftkonditionering). I industriländer utgör klimathanteringen 10-20% av den totala energiförbrukningen.3

2016 – 2040 förväntas den globala energiförbrukningen öka med 37%.4 En bidragande faktor är ökad efterfrågan på förbättrad klimathantering i låginkomstländer, främst i Asien, som är ett naturligt led av förbättrade levnadsförhållanden.

Smart klimathantering

Den främsta uppgiften för ett klimathanteringssystem är att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat på ett så energisnålt sätt som möjligt. 

 

PÅ JORDEN

Här på jorden görs detta genom ventilation – att ersätta inomhusluften med utomhusluft. Den här lösingen kostar mycket energi eftersom utomhusluften ofta är för varm, kall, fuktig, torr eller förorenad. Lösningen är beroende av utomhusluftens kvalité. 

 

I RYMDEN

I rymden finns ingen utomhusluft. Istället övervakas luftkvalitén med sensorer, behandlas i den utsträckning som behövs och cirkuleras sedan i ett slutet system. 

 

SALLY R

Vår lösning på Sally R är att kombinera och utnyttja det bästa av dessa två system. På så sätt kan vi spara energi och samtidigt förbättra luftkvaliteten.

Sally R - Breathe good air

”Sally R har gett oss en direkt och optimerad styrning oavsett antal personer i fastigheten. De traditionella bristerna med fördröjning av luftomsättningen pga långsam reglering är helt borta. Inneklimatet har blivit bättre och inte nog med det, det har dessutom gett en kraftig energibesparing."
– Jori Sotala, Teknisk förvaltare Hallstahammars Kommun

Sally R’s teknik

ADA är en tilläggsprodukt som optimerar kommersiella fastigheters ventilationssystem. Den är enkel att integrera med fastighetens ventilationssystem och sänker energiförbrukningen med upp till 70%, utan att kompromissa med luftkvaliteten. Namngett efter Augusta Ada King, Countess of Lovelace som publicerade den första algoritmen avsedd att användas av en maskin.

Mary är en teknik som Sally R utvecklar för att filtrera ett brett spektrum av skadliga gaser (VOC). Detta görs med hjälp av aktivt kol, regenerering och en lågtemperaturkatalysator. Namngett efter Mary Walton, som uppfann teknik för att reducera luftföroreningar i New York under slutet av 1800-talet.

Elizabeth är en filtreringsteknik som utvecklas för att avlägsna skadliga gaser vid rumstemperatur utan tryckfall med hjälp av teknik licensierad från NASA. Projektet finansieras av Boverket och genomförs tillsammans med RISE och Mälardalens Högskola. Namngett efter Elizabeth Fulhame som uppfann konceptet katalys.

Eunice är en teknik som utvecklas för att ta bort koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx). Genom att ta bort dessa gaser kan en stor del av inomhusluften återanvändas vilket sänker energiförbrukningen. Namngett efter Eunice Newton Foote, den första person att definiera växthuseffekten.