ADA

Rätt luftkvalitet till lägst energiförbrukning.
Varje sekund, hela året.

Varför ADA?

Hur en kommersiell fastighet bör ventileras beror på många aspekter. Antal människor i byggnaden, vilket arbete de utför, hur luftkvaliteten är inom- och utomhus. Det är svårt att ställa in en optimal ventilation för alla tillfällen över hela året. 

ADA gör detta varje sekund, hela året. Ventilation är en stor kostnad för fastighetsägare. Vi minimerar kostnaden och säkrar luftkvaliteten inomhus. 

Vad är ADA?

ADA är en tilläggsprodukt som är enkel att integrera med den fastighetens befintliga eller nya system. Den hjälper dig som kommersiell fastighetsägare att sänka klimatsystemets energiförbrukning med upp till 70%, utan att behöva kompromissa med luftkvaliteten.

ADA beräknar hur byggnaden används och kan med hjälp av realtidsdata optimera ventilationen automatiskt för att nå önskad luftkvalitet. Vilket ger en självstyrande klimatsmart ventilation. Varje sekund, hela året.

ADA är en smart optimeringsmodul som ger önskat inomhusklimat i byggnader till lägsta möjliga kostnad.

Resultat

Sänkt energiförbrukning
Sänker periodvis klimatsystemets energiförbrukning med upp till 70%.

Jämnare inomhusklimat
Ger ett stabilt inomhusklimat som leder till ökad produktivitet och lägre sjukfrånvaro.

Lägre servicekostnaderKräver mindre underhåll på grund av minskat slitage på komponenter.

Frigör resurserGer ett självstyrande system, som inte tar tid från fastighetsägaren.

Hur fungerar
With ADA?

Med hjälp av givare mäter With ADA luftkvalitén inomhus och utomhus. Du som är fastighetsägare definierar själv den önskade luftkvalitet i byggnaden utifrån temperatur, luftfuktighet, koldioxidnivå och accepterade nivåer av skadliga gaser och partiklar.

ADA räknar i realtid ut det optimala sättet att nå önskad luftkvalitet till lägsta energiförbrukning. Den smarta algoritmen styr sedan ventilationen autonomt.

1. ADA hämtar all nödvändig data från byggnadens styrsystem.

2. ADA använder data och beräknar belastningen samt dess förändring i byggnaden, till exempel hur många människor som vistas där under olika tider på dygnet.

3. ADA räknar sedan i realtid ut vilka förändringar som krävs för att uppnå specificerad luftkvalitet till lägsta möjliga förbrukning av energi. Systemet räknar ut de luftflöden som krävs för att klara aktuell belastning och dess förändring. Och jämför inomhus- och utomhusluften för att hitta en perfekt blandning av luftmassorna.

4. ADA skickar tillbaka optimala värden till byggnadens styrsystem för att nå den önskade luftkvaliteten på ett följsamt och energisnålt sätt. Det görs kontinuerligt och helt autonomt, utan att ta tid från fastighetsägaren. Lite som en självkörande bil.

Case

Ihus, Uppsala Salagatan 18 hos Ihus i Uppsala, där Sally är gjort en installation som sänker energiförbrukningen med 78%

Förutsättningar

Ihus är ett kommunalt fastighetsbolag i Uppsala. I deras centrala kontor på Salagatan 18 finns en ljushall och ett större konferensrum. Ventilationsstyrningen gav tidigare konstant 40% återluft med central VAV-reglering (variable air volume), luftflöde mellan 900-1200l/s. 

Lösning

Efter installationen av ADA på Salagatan 18 styrs ventilationen efter belastningen i lokalerna. Algoritmen räknar i realtid ut hur många personer som vistas i aulan och konferensrummet, och under vilka tider de befinner sig där. Denna nya lösning ger luftflöden mellan 500-1250l/s, och variabel återluft mellan 0-90%.

Resultat

Mätningar visar en genomsnittlig minskad energiförbrukning totalt på ca 35% i redan energioptimerade lokaler, upp till hela 77% periodvis. Detta samtidigt som temperatur och CO2 hålls inom önskade gränsvärden.

Förutsättningar

Hallstahammars kommun håller möten i en stor hörsal (150 m2) med eget system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Hörsalen är utformad för 70 personer. Det finns en knapp för forcerad ventilation som gör att systemet tar in 100% utomhusluft under två timmar. Annars återcirkuleras 100% av inomhusluften. Mötesdeltagarna glömmer ofta att trycka på knappen, vilket ger mycket dålig luftkvalitet.

Lösning

Sally R kontaktades i april, år 2018, för att uppgradera och optimera systemet med ADA i syfte att sänka energiförbrukningen.

Resultat

  • 30% minskning av energikonsumtionen
  • Automatisering av ventilationssystemet
  • Hälsosam och jämn luftkvalitet inomhus hela tiden
Hallstahammars kommun
”ADA har gett oss en direkt och optimerad styrning oavsett antal personer i fastigheten. De traditionella bristerna med fördröjning av luftomsättningen pga långsam reglering är helt borta. Inneklimatet har blivit bättre och inte nog med det, det har dessutom gett en kraftig energibesparing."
– Jori Sotala, Teknisk förvaltare Hallstahammars Kommun
Önstahallen, Västerås Önstahallen, Västerås, där Sally R installerat With Ada och kontinuerligt sänker energiförbrukningen och säkrar hälsosam luftkvalité.

Förutsättningar

Önstahallen i Västerås är en nybyggd idrottshall på 800 m2. Ventilationsaggregatet i hallen står på mellan kl. 06.00-22.00 varje dag. Det drar 8700 m/h med 20% återluft. Idrottsaktiviteterna pågår varje timme och aggregatet ventilerar alltid för ca.150 personer. I en idrottsanläggning är det viktigt att hålla en konstant temperatur på 18 grader. Eftersom människorna i byggnaden springer och genererar värme måste det kompenseras i ventilationen.

Lösning

Med hjälp av algoritmen i ADA styrs nu ventilationen i realtid efter den faktiska belastningen och värmelasten i Önstahallen. Temperaturen och luftkvaliteten samt CO2 nivåer kan hållas på önskad nivå till lägsta möjliga energiförbrukning.

Resultat

Projektet utvärderas under 2019.