Optimera dina
byggnader

ADA är den molnbaserade tjänsten för ventilationssystem i kommersiella byggnader. Optimerad energibesparing och ett förbättrat inomhusklimat. ADA integreras enkelt i ditt nuvarande system, helt utan hårdvara.
0 %
av världens befolkning andas dålig luft.

Alla har rätt att andas bra luft

Sally Rs vision är att alla människor ska andas frisk och hälsosam luft. Därför drivs vi av att utveckla smart ventilationsteknik, som både förbättrar luftkvaliteten och minskar energiförbrukningen i byggnader. Men som också bidrar till en renare utomhusluft.

92%

av världens befolkning bor på platser där luftföroreningar överstiger WHO:s gränser för hälsosam luftkvalité. Uppskattningsvis 6,5 miljoner dödsfall är förknippade med luftföroreningar. Det är 11,6% av alla dödsfall i världen.

37%

förväntas den globala energiförbrukningen öka med 2016 – 2040. En bidragande faktor är ökad efterfrågan på förbättrad klimathantering i låginkomstländer, främst i Asien, som är ett naturligt led av förbättrade levnadsförhållanden.

1/3

av den totala globala energiförbrukningen idag står byggnader för. Det beror till stor del på HVAC (Värme, Ventilation och Luftkonditionering). I industriländer utgör klimathanteringen 10-20% av den totala energiförbrukningen.

Sally R – Breathe good air

Sally R är namngivet efter Sally Ride, den första kvinnliga astronauten. Vi använder rymdteknik för att säkra ett hälsosamt inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning i kommersiella byggnader. Men hur går det till?

Vi optimerar inomhusklimatet med ADA

Vi optimerar ventilationen för en stabil luftkvalitet och minskad energiförbrukning.

Vi förbättrar inomhusluften med Mary & Elizabeth

Vi utvecklar teknik för att rena och förbättra inomhusluften, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen.

Vi förbättrar utomhusluften med Eunice

Vi utvecklar teknik för att rena och förbättra luftkvaliteten både inomhus och utomhus, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen.

Vår teknik

Våra ventilationslösningar förbättrar luftkvaliteten både inomhus och utomhus samtidigt som energiförbrukningen minskar. Genom att kombinera det senaste inom klimatsmart ventilation på jorden med rymdteknik, utvecklar vi tjänster och produkter som bidrar till ökad hållbarhet.

Våra kunder

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra lösningar för kommersiella fastigheter, boka demo eller bli återförsäljare? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Navigatörgatan 10
721 32 Västerås, Sweden