Ada

ADA är en tilläggsprodukt som optimerar kommersiella fastigheters ventilationssystem. En tilläggsprodukt som sänker energiförbrukningen med utan att kompromissa med luftkvaliteten.

0 %
potentiell energibesparing med ADA

Optimize with ADA

ADA är en tilläggsprodukt som optimerar kommersiella fastigheters ventilationssystem. En tilläggsprodukt som sänker energiförbrukningen med utan att kompromissa med luftkvaliteten. Med ADA definierar fastighetsägaren själv den önskade luftkvalitet i byggnaden utifrån temperatur, luftfuktighet, koldioxidnivå och accepterade nivåer av skadliga gaser och partiklar.

1. Tjänsten integreras mot existerande utrustning och via givare mäter ADA luftkvaliteten inomhus och utomhus och hur den förändras.

2. ADA räknar i realtid ut den mest ekonomiska lösningen för uppnå specificerad luftkvalitet utifrån de parametrar som påverkar den.

3. Systemet räknar ut optimala luftflöden för att klara aktuell belastning och anpassar efter belastningens förändring. Detta ger en jämnt och stabilt inomhusklimat.

4. Systemet jämför inomhus- och utomhusluften för att hitta en optimal blandning av luftmassorna. Detta ger alltid den mest optimala användningen av luften.

ADA passar främst i stora öppna lokaler som gym, shoppinggallerior och konferenslokaler. 

ADA är namngiven efter Augusta Ada King, Countess of Lovelace som publicerade den första algoritmen avsedd att användas av en maskin.

Nyfiken att veta mer?

Kontakta oss för pris

Kundcitat

"Sally R har gett oss en direkt och optimerad styrning oavsett antal personer i fastigheten. De traditionella bristerna med fördröjning av luftomsättningen pga långsam reglering är helt borta. Inneklimatet har blivit bättre och inte nog med det, det har dessutom gett en kraftig energibesparing."
– Jori Sotala, Teknisk förvaltare Hallstahammars Kommun
 

Kundcase

Kundcase: ihus uppsala

IHUS – Uppsala

Förutsättningar

Ihus är ett kommunalt fastighetsbolag i Uppsala. I deras centrala kontor på Salagatan 18 finns en ljushall och ett större konferensrum. Ventilationsstyrningen gav tidigare konstant 40% återluft med central VAV-reglering (variable air volume), luftflöde mellan 900-1200l/s.

Lösning

Efter installationen av ADA på Salagatan 18 styrs ventilationen efter belastningen i lokalerna. Algoritmen räknar i realtid ut hur många personer som vistas i aulan och konferensrummet, och under vilka tider de befinner sig där. Denna nya lösning ger luftflöden mellan 500-1250l/s, och variabel återluft mellan 0-90%.

Resultat

Mätningar visar en genomsnittlig minskad energiförbrukning totalt på ca 35% i redan energioptimerade lokaler, upp till hela 77% periodvis. Detta samtidigt som temperatur och CO2 hålls inom önskade gränsvärden.

hallstahammars kommun

Förutsättningar

Hallstahammars kommun håller möten i en stor hörsal (150 m2) med eget system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Hörsalen är utformad för 70 personer. Det finns en knapp för forcerad ventilation som gör att systemet tar in 100% utomhusluft under två timmar. Annars återcirkuleras 100% av inomhusluften. Mötesdeltagarna glömmer ofta att trycka på knappen, vilket ger mycket dålig luftkvalitet.

Lösning

Sally R kontaktades i april, år 2018, för att uppgradera och optimera systemet med ADA i syfte att sänka energiförbrukningen.

Resultat
  • 30% minskning av energikonsumtionen
  • Automatisering av ventilationssystemet
  • Hälsosam och jämn luftkvalitet inomhus hela tiden

KUNDCASE: HALLSTAHAMMARS KOMMUN​

Kundcase: önstahallen västerås

önstahallen – västerås

FÖRUTSÄTTNINGAR

Önstahallen i Västerås är en nybyggd idrottshall på 800 m2. Ventilationsaggregatet i hallen står på mellan kl. 06.00-22.00 varje dag. Det drar 8700 m/h med 20% återluft. Idrottsaktiviteterna pågår varje timme och aggregatet ventilerar alltid för ca.150 personer. I en idrottsanläggning är det viktigt att hålla en konstant temperatur på 18 grader. Eftersom människorna i byggnaden springer och genererar värme måste det kompenseras i ventilationen.

Lösning

Med hjälp av algoritmen i ADA styrs nu ventilationen i realtid efter den faktiska belastningen och värmelasten i Önstahallen. Temperaturen och luftkvaliteten samt CO2 nivåer kan hållas på önskad nivå till lägsta möjliga energiförbrukning.

Våra kunder

Vill du veta mer?

Tvecka inte att kontakta oss, klicka på länken nedan!