Elizabeth

ELIZABETH är en filtreringsteknik som utvecklas för att avlägsna skadliga gaser vid rumstemperatur utan tryckfall med hjälp av teknik licensierad från NASA.

Filtrera with ELIZABETH

ELIZABETH är en filtreringsteknik som utvecklas för att avlägsna skadliga gaser vid rumstemperatur utan tryckfall med hjälp av teknik licensierad från NASA. Att ta bort skadliga gaser med kolfilter kostar energi på grund av tryckfall då filtren blir mättade. ELIZABETH tar bort NOx, CO, formaldehyd och lätta kolväten från luften med användning av en lågtemperaturskatalysator som inte skapar några tryckfall. Utvecklingsprojektet är finansierat av Boverket och görs i samarbete med Boverket, Rise och Mälardalens högskola. ELIZABETH är uppkallad efter Elizabeth Fulhame som uppfann begreppet katalys.

Nyfiken att veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna!