Eunice

EUNICE är en teknik som utvecklas för att ta hand om koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx). Genom att hantera dessa gaser kan en stor del av inomhusluften återanvändas vilket sänker energiförbrukningen.

0 %
av sin egen vikt i koldioxidborttagning

Ta Bort CO2 med EUNICE

Eunice är en teknik som utvecklas för att ta bort koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx). Genom att ta bort dessa gaser kan en stor del av inomhusluften återanvändas vilket sänker energiförbrukningen Det är idag svårt att ta bort höga mängder CO2 i låga koncentrationer (PPM) på ett energieffektivt sätt, särskilt vid hög luftfuktighet. EUNICE beräknas kunna ta bort koldioxid genom fysisk adsorption, motsvarande 8% av sin egen vikt vid hög luftfuktighet. Kan även regenereras för förlängd livslängd. Uppkallad efter Eunice Newton Foote, den första personen som definierade växthuseffekten.

Intresserad att veta mer?

Kontakta oss för pris!