Mary

MARY är en teknik som Sally R utvecklar för att filtrera ett brett spektrum av skadliga gaser (VOC). Detta görs med hjälp av aktivt kol, regenerering och en lågtemperaturkatalysator.

REGENERERA MED MARY

MARY är en teknik som Sally R utvecklar för att filtrera ett brett spektrum av skadliga gaser (VOC). Detta görs med hjälp av aktivt kol, regenerering och en lågtemperaturkatalysator. MARY installeras i nya eller existerande system. Modulen består av ett regenererande kolfilter tillsammans med en lågtemperaturskatalysator. Tillsammans med ADA beräknas mängden luft som behöver renas och endast den luften styrs genom modulen för att minska slitage på filtret. När filtret är mättat regenereras det automatiskt för att kunna återanvändas, vilket ökar livslängden på filtren. De föroreningar som släpper vid regenereringen bränns upp i katalysator så att inga restprodukter lämnas. MARY passar i byggnader som använder kolfilterrening. Exempelvis industri. Namngiven efter Mary Walton som uppfann teknik för att reducera luftföroreningar i New York under slutet av 1800-talet.

Vill du veta mer om MARY?

Tvecka inte att kontakta oss